• 588 517 316
 • pospisil@crpr.cz

Gramotnosti CRPR


 

 

Projekt Gramotnosti CRPR, o.p.s.
reg.č CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612

Parametry projektu:

 • SŠ bez maturity z Moravskoslezského a Olomouckého kraje
 • Příjemce: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.
 • Alokace: 15.863.800 Kč
 • Realizace: 1/17 – 12/19
 • Počet zapojených škol: celkem 7 škol, z toho 6 SŠ s finančním příspěvkem, 1 zapojená škola
 • Partneři: SŠ zapojené přímou realizací klíčových aktivit KA2 a KA3

Cílová skupina:

 • Žáci ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání
 • Žáci se sociálněekonomickým znevýhodněním a žáci z kulturně odlišného prostředí

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, podporou funkční gramotnosti a rozšířením volnočasových aktivit žáků v oborech středního vzdělávání bez maturitní zkoušky.

Konkrétně se jedná o zavedení inovativního projektového vyučování na středních školách bez maturitní zkoušky jako nové výukové metody umožňující aktivně a na přiměřené úrovni rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje u žáků se socioekonomickým znevýhodněním v rámci čtenářské, matematické a finanční gramotnosti. Tyto aktivity vzešly z akčního výzkumu, provedeného zkušenými pedagogy všeobecného vzdělávání.

Záměrem je motivovat žáky pro vědu a badatelské činnosti a podnikání v rámci technických a přírodovědných oborů.

Popis klíčových aktivit:

 • KA1 Řízení projektu
 • KA2 Podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech SŠ bez maturity formou projektové výuky
 • KA3 Podpora a zvyšování motivace pro studium v oborech SŠ bez maturity
  • 1. – volnočasové aktivity pro žáky 1. a 2. ročníků zaměřené na badatelskou výuku
  • 2. - volnočasové aktivity pro žáky 3. ročníků zaměřené na vznik fiktivní firmy
 • KA4 Evaluace

Partneři projektu:

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava - http://www.soustav-ostrava.cz/

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba - http://www.skolspec.cz/

Střední odborná škola, Bruntál - http://www.sosbruntal.cz/

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - http://www.sou-stbk.cz/

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - http://www.kosinka.com/

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 - http://www.oulipova.cz/

Zapojená škola

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh - http://zsadd-zabreh.cz/