• 588 517 316
  • pospisil@crpr.cz

Komu se nelení, tomu se zelení!


„Projekt „CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010298: Komu se nelení, tomu se zelení!“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“

Odkaz na stránky: http://komuseneleni.cz/