• 588 517 316
  • pospisil@crpr.cz

Předškolák na jedničku


Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012379

Anotace:

Záměrem je vytvořit ucelený soubor interaktivních digitálních cvičení, úkolů a aktivit ve formě DVZ včetně verze pro děti se SVP, podporujících v max. možné míře celkový rozvoj dítěte předškolního věku, směřující k dosažení školní připravenosti a tím k následnému usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Součástí DVZ  bude systém (mechanismus) zpětnovazební kontroly úspěšnosti, resp. neúspěšnosti dětí, a to jak v úrovni výstupu pro dítě samotné, tak také pro předškolního pedagoga - pedagogická diagnostika.

Více informací zde

Partnerské školy

Seznam partnerských škol Adresa
Mateřská škola Libina, okres Šumperk, p.o. Libina 211, 788 05 Libina
II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Moravská Třebová, Předměstí, Jiráskova 1141/33
55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace Plzeň 3, Doudlevce, Mandlova 429/6