• 588 517 316
  • pospisil@crpr.cz

Projekt EKONOM


Projekt EKONOM společně předkládá 8 středních odborných škol, na kterých probíhá výuka studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Postupnou realizací pěti klíčových aktivit dojde u všech zapojených středních škol k zásadní změně při výuce odborných ekonomických předmětů zavedením nového způsobu výuky - efektivní metodou projektového vyučování (projektové výuky).

Do projektu je zapojena Vysoká škola logistiky v Přerově - jako partner s finančním podílem. Tento partner bude společně s žadatelem řídit celý
projekt, zajišťovat metodické a odborné řízení celého projektu.

Projektová výuka patří v současné době k jedné z nejvíce rostoucích oblastí výukových metod vůbec. Dovoluje nejen aktivně zapojit studenta do práce a umožnit nacvičení týmové spolupráce, ale uplatnit ve větším rozsahu mezipředmětové vazby.

Mottem celého projektu je naučit studenty pochopit, že se učí pro sebe.

Projekt bude realizován v průběhu 34 měsíců.
Potřebné informace naleznete na stránkách www.projektekonom.cz