• 588 517 316
  • pospisil@crpr.cz

Projekt Internet pro obce


Období realizace projektů: 2005 - 2006

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na vytvoření a zlepšení přístupu veřejnosti  k informacím realizací ekonomicky výhodného a bezpečného internetového připojení založeného na široce dostupné širokopásmové frekvenci s časově a datově neomezeným přístupem a on-line připojením o kapacitě 2 Mbps a dále se souvisejícím balíkem informačních služeb, jež si kladou za cíl urychlit a zefektivni komunikaci mezi obcemi a zvýšit komfort přístupu k informacím jednotlivým obyvatelům v dané lokalitě nezávisle na tom, zda se jedná ekonomický subjekt či nikoliv.

Způsob řešení poskytuje alternativu vytvoření infrastruktury zavedení internetu pro obyvatelstvo, regionální a místní veřejnou správu. Po vytvoření základní infrastruktury internetu řeší i poskytování základních informačních služeb s ohledem na potřeby všech uživatelů v obci či  regionu. Projekt se jeví díky své relativně malé finanční náročnosti technicky a ekonomicky velmi vhodný i pro hospodářsky slabé nebo strukturálně postižené regiony