• 588 517 316
 • pospisil@crpr.cz

Projekt Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech


Projekt Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548

Parametry projektu:

 • Příjemce: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.
 • Alokace: 29 944 884, 54 Kč
 • Realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019 ve 3 bězích
 • Počet zapojených škol a subjektů: 59 (36 + 23)
 • Partneři: MŠ napříč ČR a spolupracující subjekty

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj potřebných kompetencí pedagogických pracovníků v MŠ v oblasti implementace polytechnické výchovy do MŠ. Zvýšením kvality předškolního vzdělávání a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání je usnadněn přechod dětí na ZŠ. Polytechnické vzdělávání svým charakterem umožňuje dětem získat nezbytné vědomosti, pracovní dovednosti i návyky nutné pro další vzdělávání, budoucí profesní orientaci i každodenní život.

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkční sítě mateřských škol napříč celou ČR, jakožto společného prostoru pro sdílení zkušeností, výměny příkladů dobré praxe, diskuze a poskytování inspirací do výuky k tématu polytechnické vzdělávání.

Po celé ČR vznikne ČR v letech 2017-19 celkem 58 center kolegiální podpory ve 14 krajích, čímž bude vytvořená síť MŠ zabývající se tématy polytechnického vzdělávání v MŠ.

Mezi vzniklými centry kolegiální podpory v rámci celé ČR dochází k prohlubování spolupráce a výměny zkušeností v oblasti polytechnického vzdělávání a tím ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ, založených na principech komunitního vzdělávání, resp. na společném sdílení problémů a navrhování možností jejich řešení.    

Druhým cílem projektu je zvýšení úrovně profesních kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a zvýšení mentorských kapacit v MŠ formou polytechnického vzdělávání pedagogů. Proškoleno bude 70 pedagogů – specialistů na polytechnické vzdělávání se zaměřením i na interaktivní výuku. Dojde k rozšíření, zkvalitnění či doplnění vybavení pro polytechnickou výuku v MŠ pořízením 35 ks mobilních interaktivních pomůcek a stavebnic u partnerských MŠ.

Popis klíčových aktivit:

 • KA1 – Řízení projektu
 • KA2 – Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování - polytechnické vzdělávání v MŠ
 • KA3  - Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu – polytechnické vzdělávání
  • KA3.1.  - polytechnické vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
  • KA3.2. – interní mentoring
 • KA4 - Evaluace

 

Partneři projektu:

 1. běh:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 - http://www.kosmonautu15.cz/

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32 - http://www.ms-spalova.cz/

Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19 - http://mspodebradova.avetom.cz/

Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082 - http://www.ctyrlistekms.cz/

Mateřská škola Zašová - http://www.ms.zasova.info/

Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o. Brno - http://skolni.info/

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk - http://www.skolkakomenskeho.cz/

Mateřská škola a základní škola Prosenice - http://skola.prosenice.cz/

Základní škola a mateřská škola Osek nad Bečvou - http://www.skolaosek.cz/

Mateřská škola Lipník nad Bečvou - http://www.ms-lipnik.cz/

Mateřská škola Uničov - http://www.msunicov.cz/

Mateřská škola Plumlov - http://msplumlov.mestoplumlov.cz/

Základní škola a mateřská škola Supíkovice - http://skola-supikovice.info/wordpress/

Základní škola a mateřská škola Údolí Desné - http://www.skolydesna.cz/

 1. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová - http://www.materskeskolky.cz/

Mateřská škola Láň, Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1387 - http://www.skolkalan.cz/

Mateřská škola Pramínky Františkovy Lázně - http://www.frantiskovy-lazne.cz/1-ms-materska-skola-praminky/os-4733

Základní škola a mateřská škola Kardašova Řečice - http://www.zskrecice.cz/uvod/

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 - http://skoladablice.cz/

Mateřská škola Kytička Roudnice nad Labem - https://www.webskoly.cz/mskyticka/

Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538 - http://www.msbites.cz/

Mateřská škola Rokycany, U Saské brány - http://www.skolkarokycany.cz/

MŠ Harmonice Neratovice - http://www.ms-neratovice.cz/

 1. běh

Základní škola a mateřská škola Nošovice - http://www.zsnosovice.cz/

Základní škola a mateřská škola Lučina - http://zs.katalogfirem.cz/index.php

Mateřská škola Velký Týnec - http://msvelkytynec.webnode.cz/

Základní škola a mateřská škola Horní Moštěnice - http://www.zshornimostenice.cz/

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice - https://zsnezamyslice.edupage.org/

1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7 - http://www.materinkykv.cz/

 

 1. běh

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247 - http://zsmiru.webnode.cz/

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412 - http://www.7zstrinec.cz/uvodni_stranka.html

Mateřská škola Libina - http://www.mslibina.cz/

Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice - http://skola.radslavice.cz/

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín - http://www.szmsvejdovskeho.cz/

 

Spolupracující subjekt:

Ecce Homo Šternberk - http://www.oseccehomo.cz/