• 588 517 316
  • pospisil@crpr.cz

Projekt SROP Tršice


V roce 2005 se dokončil v obci Tršice projekt (spolufinancován z fondů EU) s názvem „Internet pro obce“. Podstatou tohoto projektu je zavedení širokopásmového vysokorychlostního bezdrátového internetu do  obce Tršice, pokrytí celé obce signálem, vytvoření nových veřejně přístupných míst k internetu, připojení všech obecních budov a organizací zřizovaných obcí a připojení všech občanů, kteří mají zájem k síti Internet.

Od 1. dubna 2005 je spuštěn v rámci obecní počítačové sítě Informační intranetový portál.

Poskytovatelem konektivity do naší obce  je společnost FOFRNET spol. s r.o. Olomouc, která byla vybrána na základě výběrového řízení.

Co můžete získat?

Připojení k mezinárodní síti Internet rychlostí 128 kbps, což je garantovaná rychlost připojení s tím, že tato konektivita může dosahovat výše kapacity přivedené konektivity, která činí 2,5 Mbps. Vaše rychlost bude záviset na počtu připojených uživatelů v komunitě intranetové sítě.

Připojením získáte ekonomicky výhodný a bezpečný bezdrátový internet, založený na všeobecně dostupné širokopásmové frekvenci s časově a datově neomezeným přístupem a on-line.

Měsíční fixní poplatek za připojení k internetu je 300,- Kč včetně DPH.

Co je potřeba udělat?

Každý, kdo má zájem o připojení k internetu, si může vyzvednout přihlášku na obecním úřadu.

V případě dotazů se můžete obrátit na Mgr. Martina Pospíšila (tel.: 608 118 844)

Jaký je postup po přihlášení?

Vlastní instalaci připojení  provede společnost FOFRnet po provedeném měření a konzultaci. Podle složitosti a přání občana se cena připojení většinou pohybuje v rozmezí 2 500,-  -  5 500,- Kč. Po připojení koncového uživatele vyhotoví obec jako poskytovatel této služby smlouvu. Pak už Vám nebude nic bránit v serfování po internetu.